“THE PRIVILEGE OF A LIFETIME IS BEING WHO YOU ARE”

Joseph Campbell

Wie ben ik?

Hieronder vind je informatie over mijn persoon, mijn professionele achtergrond en mijn visie op leven en werk. Het geeft, samen met enkele quotes, een idee van wat me belangrijk lijkt om te melden.

Hartelijke groet,

Mens
Professie
Visie

Tegeltjeswijsheid 2.0

“Geluk is …
toegeven aan je natuurlijke scheppingsdrang

Student van het leven

Als jonge student realiseerde ik me wat ik het liefst wilde doen in dit leven: eeuwig student blijven. Aan dit verlangen om te blijven leren heb ik gehoor gegeven, zij het dat de focus in de loop van de jaren wel is veranderd. Aanvankelijk lag de nadruk op het bestuderen van zaken in de buitenwereld. Na een ingrijpende burn-out ervaring in 1999 verschoof mijn aandacht naar de (mijn) binnenwereld. Het markeerde de overgang naar een periode waarin leren van het leven, persoonlijke en spirituele groei centraal kwamen te staan.

Het leven heeft mij onder andere geleerd dat ik over heel uiteenlopende talenten beschik die er allemaal mogen zijn, zoals het talent om op een diep niveau mensen (en situaties) aan te voelen, het talent om problemen systematisch en analytisch te benaderen, het talent om mensen en groepen in beweging te brengen en het talent om me creatief te uiten. Ik leer en heb geleerd deze talenten steeds meer te integreren.

Wat mij dagelijks inspireert zijn de natuur in mijn directe omgeving, het onderzoeken van en schrijven over esoterische zaken, zingen in een koor en samen met mijn lief onszelf en de wereld ontdekken. Fotograferen, gedichten en verhalen schrijven doe ik ook graag, maar daar maak ik helaas te weinig tijd voor.

Tegeltjeswijsheid 2.0

“Bewustzijn is …
HANDELEN

Opleidingen en ervaring

Persoonlijke en spirituele ontwikkeling

 • MA in Myth, Cosmology and the Sacred

 • Opleidingen klassieke en psychologische astrologie

 • Voortdurende training en scholing (bijv. astrologie, intuïtieve ontwikkeling, werken met energie, gnostiek)

 • 20+ jaar ervaring met coaching van studenten en jonge onderzoekers

 • 10+ jaar ervaring met astrologische consulten en coaching

 • 5+ jaar ervaring met verzorgen van lezingen, workshops en cursussen op dit vlak

Werken met groepen

 • Opleiding Sociaal-cultureel (agogisch) werk

 • 25+ jaar ervaring in het (veranderingsgericht) werken met groepen

 • 25+ jaar ervaring in het verzorgen van onderwijs

 • 5+ jaar actief bij de Stichting Mannenwerk (begeleiden van activiteiten gericht op bewustzijnsontwikkeling)

 • Voorkeur voor ervaringsgerichte en symbolische werkvormen

Schrijver & Spreker

 • Dr. in de criminologie

 • Drs. in de politicologie

 • 25+ jaar ervaring als onderzoeker en schrijver van uiteenlopende teksten

 • 25+ jaar ervaring als spreker voor groepen

 • 20+ jaar ervaring als redacteur bij vaktijdschriften

 • Specialisatie tekstschrijven: vertalen van feiten naar beeldrijke verhalen die de lezer raken

Tegeltjeswijsheid 2.0

“Aandacht is …
een manifestatie van liefde”

Doorgeven wat je ontvangen hebt

Er is een mooie uitspraak van Picasso die zegt dat de betekenis van het leven erin ligt je gave te ontdekken en dat het doel vervolgens is om die gave door te geven. Hoewel ik zeker nog niet klaar ben met ontdekken, beschouw ik mijn werk als een vorm van doorgeven wat ik zelf heb mogen ontvangen.

Gnostiek en hermetisch gedachtengoed zijn voor mij belangrijke inspiratiebronnen: het gegeven dat alle kennis over onszelf (en de wereld) al in ons aanwezig is, ook de kennis wat ons in een bepaalde situatie te doen staat en hoe we ons kunnen ontwikkelen. Het gaat erom deze kennis te ont-dekken. Ik heb het vermogen om mensen te helpen bij dit proces van bewustwording.

Bewust worden is de eerste en belangrijkste stap op weg naar gewenste verandering en ontwikkeling. Zoals de Indiase levensleraar Krishnamurti het ooit verwoordde: bewust worden staat gelijk aan handelen. Het is mijn persoonlijke ervaring dat bewustwording de poort is naar de natuurlijke scheppingsdrang van de mens. Deze scheppingsdrang is ons geboorterecht en eraan toegeven zou mijn definitie van geluk zijn. Wanneer je je natuurlijke scheppingsdrang volgt, zijn er geen vragen over wat je te doen staat of wat de zin is van het leven. Je bent eenvoudigweg te druk met scheppen en daarvan genieten.

De uitspraak ‘ik weet wel wat me te doen staat, maar ik handel er (nog) niet naar’, duidt er in deze visie dus op dat het bewustzijn nog kan groeien.

Contactformulier

Ready when you are

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.