Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

HET IS WAAR, HET IS ZEKER, HET IS DE VOLLE WAARHEID:

WAT BENEDEN IS, IS GELIJK AAN WAT BOVEN IS…”

Zo begint de Smaragden tafel (Tabula smaragdina Hermetis Trismegisti). Een tekst die deel uitmaakt van het zogenaamde ‘Hermetische corpus’, een verzameling esoterische teksten die (waarschijnlijk, niets is zeker:-) teruggaat naar de Egyptische tijd. Bovenstaande regel is naar alle waarschijnlijkheid de bekendste strofe uit de hermetische filosofie. De volledige tekst van de Smaragden tafel heeft door de tijd heen een grote invloed uitgeoefend op esoterische praktijken, zoals magie, alchemie en astrologie. Volgens sommigen bevat deze tekst de geheimen van het universum.

In deze lezing schets ik kort de context van het Hermetische corpus, waarna het grootste gedeelte van de lezing aan de tekst zelf gewijd zal zijn (zie onder). Naast het gezamenlijk lezen (en proberen te begrijpen) van de tekst, zal er aandacht zijn voor de invloed die de Smaragden tafel in onze cultuur heeft (gehad).

Ik ben zelf al jaren gefascineerd door de Smaragden tafel en heb de woorden al diverse malen bestudeerd. Telkens ontvouwen zich weer nieuwe inzichten. Dat maakt deze tekst mijns inziens tot een goudmijn voor de spirituele zoeker.

Aanmelden

Tekst van de Smaragden tafel

Het is waar en ongelogen, zeker en zeer waar.
Wat beneden is, is zoals dat wat boven is en dat wat boven is, is er evenals dat wat beneden is,
om de wonderen van slechts één ding te verrichten.
En zoals alle dingen geweest zijn en ontstaan zijn uit Eén door de bemiddeling van Eén:
zo worden alle dingen geboren uit dit Ene ding door aanpassing.

De Zon is zijn vader, de Maan is zijn moeder,
de wind heeft hem in zijn buik gedragen, de aarde is zijn verzorgster.
De vader van alle volmaaktheid in de hele wereld is hier.
Zijn kracht of macht is volledig als deze veranderd wordt in aarde.

U moet de aarde scheiden van het vuur, het subtiele van het grove, mild en met grote ijver.
Hij stijgt op van de aarde naar de hemel en vervolgens daalt hij weer af naar de aarde
en ontvangt de kracht van hogere en lagere dingen.
Op deze manier zult u de glorie van de hele wereld krijgen
en daardoor zal alle onwetendheid of duisternis van u wijken.
Zijn kracht is boven alle kracht verheven,
want zij overwint ieder subtiel ding en dringt door in ieder solide ding.

Zo werd de wereld geschapen.
Hieruit zijn en ontstaan bewonderenswaardige adaptaties,
waarvan het middel (of het proces) hier is en hierin.
Vandaar dat ik Hermes Trismegistus genoemd word,
daar ik drie delen bezit van de filosofie van de hele wereld.
Hetgeen ik gezegd heb over de werking van de Zon is volbracht en beëindigd.

[Uit: Theosofia 108/2, april 2007, 69; De smaragden tafel: een theosofische lezing door Dara Tatray]

Ontleend aan: https://www.geestkunde.net/tabula-smaragdina/vertalingen.shtml